Tech /January 19, 2012

82-feet long Youngman JNP6520G bus