Mobile Tech / October 29, 2012

Nokia Lumia 822 to Head Out Exclusively Through Verizon Wireless